Termeni și condiții

Participantul

Pentru a participa la un anumit eveniment/activitate, detinatorul de voucher are obligatia de a-si rezerva locul pentru data respectiva, in termenul prevazut la fiecare pachet de activitati. Detinatorul voucher-ului participa la evenimente/activitati organizate de S.C. Aventuresti S.R.L. pe proprie raspundere, avand obligatia de a semna o declaratie de asumare a riscului si raspunderii. Detinatorul voucher-ului are dreptul de a amana participarea la un anumit eveniment/activitate cu cel purtin 3 zile inainte de data rezervarii, avand posibilitatea de a se reprograma. In cazul in care nu anunta amarea in termenul prevazut, voucherul respectiv isi pierde valabilitatea. Voucher-ul de participare prezinta o serie valabila si codul pachetului vizat, fiind transmisibil, cu valabilitate specificata de la caz la caz. Poate fi primit in format electronic sau varianta printata pe carton.

Organizatorul

Organizatorul este raspunzator pentru buna desfasurare a evenimentului/activitatii din punct de vedere logistic si se obliga sa indeplineasca toate conditiile si serviciile prevazute in respectivul pachet de activitati.. In caz contrar Organizatorul se obliga sa despagubeasca participantii cu contravaloarea serviciilor lipsa. Organizatorul se obliga ca prin intermediul personalului propriu, sa instruiesca participantii cu privire la conditiile de desfasurare si practicare ale activitatilor sportive. Organizatorul are dreptul de a amana un eveniment/activitate in urmatoarele situatii:
  • a. Conditii nefavorabile practicarii activitatilor (ninsori, ploi torentiale, debite mari, etc.) sau in alte cazuri de forta majora, avand obligatia de a anunta toti participantii cu cel putin 24 de ore inainte de debutul evenimentului.
  • b. In situatia in care nu se formeaza grupul minim de participanti, fara de care nu se poate organiza in conditii bune respectivul eveniment, avand oblicatia sa anunte situatia data, cu cel putin 3 zile inainte de data evenimentului.
In cazul amanari unui anumit eveniment/activitate, organizatorul are obligatia de a reprograma evenimentul la mai multe date din sezonul respectiv, astfel incat toti detinatorii de vouchere sa poata participa la activitati. Returnarea contravolorii voucherului se realizeaza daca, din motive intemeiate, detinatorul acestuia nu a reusit sa participe la eveniment/activitate pana la ultima programere din sezonul respectiv, sau in situatii speciale, in termen de 30 de zile, de la data initiala a evenimentului.